Alt Ekstremine Tıkayıcı Arter Hastalıklarında Düşük Hız Devinimli Anjioplasti

  • M. Olcay ÇİZMELİ
  • Erhan T. ILGIT
  • Erdoğan KÖKER
Keywords: transluminal anjioplasti, rakanalizasyon, iliak, femoral, popliteal

Abstract

Alt Ekstremine Tıkayıcı Arter Hastalıklarında Düşük Hız Devinimli Anjioplasti Low - Speed Rotational Angioplasty in The Arterial Occlusive Disease of The Lower Extremities
Section
Original Research